Arbeidsledighet og covid-19 gjør at også nordmenn har begynt å søke jobb i fiskeindustrien. Men de er for seint ute, skriver Nord24.

– Vi har ikke flere ledige jobber, sier Hans Ivar Pedersen ved Oldervik Fiskeindustri AS i Tromsø.

De siste arbeiderne fikk han på plass forrige uke etter at de har sittet på karantenehotell i ti dager. Disse er fra Litauen. I hans bedrift er det 50/50 nordmenn og utlendinger.

Pedersen forteller at han ikke har lyst ut noen stillinger, men at nordmenn likevel ringer for å høre om jobbmuligheter.

- Men det er for seint, sier han og kan ikke huske at folk har ringt etter arbeid slik som nå.

Det samme opplever Bengt Pettersen ved fiskebruket Joh. H. Pettersen AS i Kvaløyvågen i Tromsø.

Men heller ikke han har jobber å tilby.

– Vi er fullt oppbemannet, sier han til Nord24.

Hans ansatte kommer fra Polen, Latvia, Moldova og Norge.