Fylkesfiskarlaget i den nordligste landsdelen mener ordninga har fungert etter hensikten ved å skape aktivitet i fiske og landindustri