Nordland Venstre går inn for å endre regjeringens forslag til innretning på havbruksfondet, slik at en større andel av inntektene tilfaller kommunene. Det skriver lokallaget i en pressemelding. - Oppdrettsnæringen skaper arbeidsplasser i distriktene og bidrar til vekst i