Nordland Høyre er svært overrasket over vedtaket i Oslo Høyre om varig vern av LoVeSe.

Stortingsrepresentant for Nordland, Jonny Finstad viser til Høyres partiprogram, som understreker viktigheten av kunnskapsbaserte avgjørelser i slike forvaltningsspørsmål – «derfor har Høyre programfestet konsekvensutredninga av LoVeSe før vi tar stilling til spørsmålet om åpning av hele, deler eller ingen av områdene for petroleumsaktivitet. Vi i Nordland Høyre vil kjempe for at dette punktet skal bestå i partiprogrammet», heter det i en pressemelding fra Nordland Høyre.

- «Dessuten er en konsekvensutredning også viktig for at regionale myndigheter og politikere blir involvert i prosesser for å veie ulike samfunnsinteresser opp mot hverandre» sier Finstad i en kommentar.

Ny teknologi utvikles hele tiden gjennom stadig strengere miljøkrav. Derfor er det nødvendig å holde fast på en konsekvensutredning av LoVeSe. Så lenge fossil energi fortsatt vil være en del av verdens energibehov i minst 50 år fremover, bør Norge gå i front på dette området og stille verdens strengeste miljø og klimakrav. Ensidig populistisk vern av LoVeSe bidrar derfor ikke til å løse klimautfordringene, det vil strenge miljøkrav, ny teknologi og utvikling ny industri- som vi igjen kan selge til verden kunne bidra til, heter det i pressemeldingen fra Nordland Høyre.