Styret i fylkesfiskarlaget i Nordland er klinkende klar i sin dom over pinger-påbudet: Saken er ikke godt nok utredet og forberedt