Utviklingen av fiskerihavnene i Nordland har i lang tid vært forbundet med usikkerhet. - Jeg forventer at statsråd Hareide nå fullfinansierer fiskerihavnene som ligger inne i gjeldende NTP på Værøy, Røst og Andenes, sier fylkesleder for Nordland KrF Dagfinn Arntsen.

- Dette er en viktig sak for Nordland som bør få en snarlig løsning. En uavklart situasjon når det gjelder finansiering av disse anleggene er svært uheldig for utviklingen innen marin sektor og for vertskommunene. For de berørte samfunnene er det av avgjørende betydning av dette kommer på plass nå. Utviklingen innen fiskeri og sjømat er i rivende utvikling og det må også infrastrukturen være for å møte dette utviklingen. Derfor anser jeg dette som helt avgjørende for den framtidige utviklingen for de nevnte kommune at disse havnene blir oppdatert, sier Arntsen.

Disse prosjektene er godt kjent i departementet gjennom en god dialog både med statssekretær Ingelin Noresjø og statsråd Knut Arild Hareide, begge fra Kristelig Folkeparti, angående disse tre fiskerihavnene i Nordland.

- Vi har i Nordland små vertskommuner i distriktene som aksler sentrale nasjonale funksjoner i forhold til fiskeriene. Dette er helt avgjørende for utviklingen framover, og jeg har tillit til at statsråd Hareide svarer ut slik at utfordringene knyttet til finansiering av disse anleggene løser seg i neste NTP. Dette må løses nå, sier Arntsen.

I gjeldende NTP ligger Andenes fiskerihavn inne med 470 millioner kroner, Værøy fiskerihavn med 400 millioner og Røst fiskerihavn med 157 millioner kroner.

Det er forventet at ny NTP blir presentert før påske.