Norbait AS

I Måløy er det stiftet et nytt aksjeselskap som skal drive utvikling, produksjon og salg av alternative agn til fiske, samt alt som står i forbindelse med det. Aksjekapitalen er på 30.000 kroner. Kjell-Jarle Oldeide er daglig leder. Styreleder er Hans Holth Mustad, mens Rolf Steinar Domstein er styremedlem.

Håbet Sjø AS

I Midsund i Molde er det startet et nytt fiskeriselskap som skal fiske etter fisk og skalldyr, og alt som naturlig faller inn under det. Aksjekapitalen er på 500.000 kroner. Andreas Løken Håbet er daglig leder og styreleder i det nye selskapet. Bernt Lodve Gjendemsjø er styremedlem.

Bio Tech Ocean AS

I Ånneland i Gulen er det startet et nytt aksjeselskape som skal ha eierskap og forvaltning av grønne investeringer innen akvakultur, med fokus på utvikling av marine ressurser innen biomarin industri. Aksjekapitalen er på 50.000 kroner. Styrets leder er Anders Haugland. Styremedlemmer er Lars Bjarne Hellandsjø, Gunnar Johan Onarheim Sulen, Ragnar Eilert Brynildsen og Lars Jacob Engelsen.

Kystarbeid AS

I Onarheim i Tysnes er det startet et nytt aksjeselskap som skal selge varer og tjenester innen havbruk og entreprenører og annet som naturlig sammenfaller med det. Aksjekapitalen er på 600.000 kroner. Thomas Røssland er daglig leder og styremedlem. Styreleder er Leif Torkelsen. Styremedlemmer er Øystein Olav Nøss, Per-Mikael Økland og Aleksander Nordal.