Bakgrunnen er den knusende juridiske betraktningen fra jusprofessor Jon Petter Rui på straffepraksisen med inndragning av fangster til millionverdier i enkeltsaker. Praksisen er ofte bygd på oppståtte formalfeil uten at det er høstet ut over båters kvoter.

– Jeg anbefaler at Holmefjord setter seg ned med sine folk og går igjennom saker samtidig som de tenker over alle som er straffet urettmessig. Det kan både ha ført med seg konkurser og personlige tragedier, takket være en håndheving av lovverket med straffereaksjoner som det ikke har vært lovmessig eller fornuftige grunner for, sier Nilsen.