Regjeringen har i dag opprettet ni nye marine verneområder. Ni kystsoner fra Finnmark i nord til Vestland i sør får i dag status som såkalte «marine verneområder». Det melder NRK.

Dette er spesielle havområdet med et rikt mangfold av arter, som norske myndigheter vil ta spesielt vare på i fremtiden.

Det er regjeringen som i dag går ut med nyheten om de nye vernede sonene langs kysten. Med dette øker antallet på slike områder i Norge fra seks til 15.

Områdene ligger i Nordland, Troms og Finnmark, Trøndeland og Vestland fylker.

Et marint vernområde skal ta vare på viktige naturverdierer i sjø. Dagens virksomhet som skjer i områdene vil i stor grad kunne opprettholdes, viser kanalen til.