I 2019 startet en tverretatlig a-krimkontroll i fiskeindustrien, ledet av a-krimsenteret i Nordland.

I etterkant av denne aksjonen har Skatteetaten gjennomført egne kontroller hos ni østeuropeiske selskaper som har hatt oppdrag i fiskeindustrien, i Lofoten og Vesterålen. Kontraktene mellom de østeuropeiske og de norske fiskebrukene var innmeldt til Skatteetaten som entreprisekontrakter.