I 2019 startet en tverretatlig a-krimkontroll i fiskeindustrien, ledet av a-krimsenteret i Nordland. I etterkant av denne aksjonen har Skatteetaten gjennomført