Leie av sivile helikoptre til Kystvakta som et supplement til NH90-helikoptrene, kan bli en permanent løsning.

Under kapittelet «Helikopter til fregatt og kystvakt» i Forsvarsdepartementets del av statsbudsjettet problematiseres dette med at innfasingen av NH90-helikoptrene tar mye lenger tid enn det en hadde forestilt seg.

Et supplement

På grunn av forsinkelsene med innfasingen har regjeringen satt i gang et arbeid med å vurdere innleie av sivil helikopterkapasitet.

I forslaget til statsbudsjett omtales dette som:

«Hensikten er å supplere NH90-kapasiteten med innleid kapasitet for de oppgaver som ikke krever et like avansert helikopter som NH90.