Leie av sivile helikoptre til Kystvakta som et supplement til NH90-helikoptrene, kan bli en permanent løsning. Under kapittelet «Helikopter til fregatt og kystvakt» i Forsvarsdepartementets del av statsbudsjettet problematiseres dette med at