Det mener Nordland Fylkes Fiskarlag. Fiskarlaget er dermed negativ til fiskeriministerens forslag om å utsette ordningen på grunn