Fiskeriminister Harald T. Nesvik reiser til Brussel tysdag 7. og onsdag 8. mai for å møte norske verksemder og internasjonale kollegaer på sjømatmessa Seafood Expo Global. – Norsk sjømatnæring er i sterk vekst og 2018 var nok eit rekordår for sjømateksporten. God marknadsåtgang og godt