Fiskeriministeren vil ha turistfiskenæringa i tale etter Fiskeribladets omfattende avsløringer av tilstandene i turistfisket, og har derfor initiert et møte med turistfiskenæringa, men først etter at årets sesong er ferdig.

- Ødelegger for de som driver skikkelig

– I løpet av sommeren har vi fått meldinger om at det dessverre er useriøse aktører i næringen. Disse driver økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet, og de ødelegger for alle de bedriftene som gjør en skikkelig jobb. Når sesongen er slutt ønsker jeg å invitere næringen, tilsynsmyndigheter og andre berørte til et møte i departementet for å drøfte hvordan vi kan få slutt på cowboyvirksomheten som foregår, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik i en pressemelding torsdag morgen.

Næring i vekst

De siste tiårene har det har vært en stor fremvekst av reiselivsbedrifter langs kysten som legger til rette for turistfiske. Fiskeribladet har i sin serie med artikler om næringa skrevet mye om det som skjer på fiskecamper i Troms og Finnmark.

I går slo Bodø Fiskarlag alarm også om Nordland – og turistfiske som foregår der.

– Det er ingen grunn til å tro at dette er et mindre problem i Nordland enn i Troms og Finnmark. Det er en rekke turistfiskebedrifter i Nordland også, som det fiskes fra i mengder, mener Steinar Jonassen, daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag.

OPP I BÅTEN: Turistene skal få fiske ferdig for i år - så vil fiskeriministeren ta et møte med turistfiskenæringa for å diskutere tiltak mot de som driver cowboyvirksomhet. Foto: Terje Jensen

– Turistfiskeanlegg bidrar til aktivitet

I går, onsdag, besøkte fiskeriministeren Tredge feriesenter i Mandal. Tregde er en av de i landet som har drevet lengst med turistfiske. Nesvik fikk høre hvordan bedriften jobber med turistfiske og gjestene.

– Jeg er åpen for å vurdere alle gode tiltak som kan styrke forvaltningen av fiskeressursene og anseelsen til turistfisket. Disse bedriftene bidrar til økt aktivitet og arbeidsplasser i mange kystsamfunn, sier Nesvik i en pressemelding i etterkant av besøket og understreker at han ønsker flere turister til Norge, men at vi må også ta vare på fisken vår og dem som lever av den.

– Det er helt uakseptabelt når turister kommer til Norge med mål om smugle så mye fisk som mulig over landegrensen. Slike «turister» vil vi ikke ha. Og jeg blir opprørt når jeg hører om turister som tar med seg den beste delen av fisken, og kaster resten i søpla, sier fiskeriministeren.

Er ikke i mål med tiltak

Selv om regjeringen fra før har gjort tiltak for å avdekke og redusere den ulovlige delen av turistfiske, slik som nye rapporteringsregler og dobling av bøtene, er man lagt fra i mål, konstaterer ministeren:

– Derfor spør jeg nå hvordan næringen og myndighetene sammen kan finne gode løsninger, sier fiskeriminister Nesvik. Det fremgår ikke av pressemeldingen når møtet mellom turistfiskenæringa, ministeren og tilsynsmyndighetene skal finne sted – annet enn etter sesongslutt.