Fiskeribladet har bedt om et intervju med Nesvik for