Kampen mot fiskerikriminalitet og felles utfordringer i lakseoppdrett sto på agendaen da fiskeriminister Harald T. Nesvik i går hadde politiske samtaler med sin chilenske kollega, Eduardo Riquelme Portilla. – Både Norge og Chile har ambisjoner om vekst i havbruk.