Om bord i fartøyet "Munin" saumfarar Jørgen Ree Wiig norskekysten på jakt etter ulovlege hummarteiner. Likevel slepp dei fleste unna, meiner han.– Vi dekkjer området frå Nordland til svenskegrensa.