DN melder at fiskerikonsernet Nergård jobber med børsnotering.

Daglig leder i Nergård, Tommy Torvanger, ønsker i liten grad å kommentere børsplanene.

– Det er en mulighet, er alt jeg vil si nå. Det er fortsatt mye som ikke er avklart, sier ha til avisen.

Brev om børsnotering

De siste månedene har det gått brev angående børsnotering av Nergård AS, frem og tilbake mellom advokatfirmaet Wikborg Rein og Nærings- og fiskeridepartementet.

Avisen viser til at departementet har avslått å gi innsyn i dokumentene, men at titlene på disse gjør det likevel klart hva det dreier seg om:

«Søknad om forhåndstillatelse til eierendringer i forbindelse med planlagt omorganisering og notering av morselskapets aksje på Oslo Børs,» heter tittelen på et av dokumentene, der det går frem at søknaden er i henhold til deltagerloven § 9.

Denne paragrafen bestemmer at aksjer i selskap som eier blant annet kommersielle fiskefartøyer, ikke kan overdras uten forhåndsgodkjenning fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Fikk avslag

I august sendte departementet avslag på Nergårds søknad. Næringsdepartementet har ikke journalført ytterligere kommunikasjon mellom partene etter dette.

Daglig leder Torvanger understreker at avgjørelsen ikke er endelig:

– Dokumentene er bare en del av en løpende kommunikasjon mellom selskapet og NFD som ikke er konkludert på nåværende tidspunkt, sier han.