Selskapet inviterer publikum om bord på omvisning når Nergårds nyinvestering til 430 millioner kroner kommer til havna i Tromsø, melder Nergård i en pressemelding fra konsernet.

- En topp moderne tråler, utviklet og bygd hos Vard Brattvåg, 80 meter lang og utrustet med de mest moderne og nyeste løsningene for fangsthåndtering, sier Torvanger.

Photo: Gunnar Blondal Foto: Gunnar Blöndal

Innvester én milliard

Båten har tanker for inntak og oppbevaring av levende fisk, for å møte nye krav til fiskens kvalitet, samtidig som det ivaretar fiskens velferd fram til prosessering og slik sørger for skånsom og bærekraftig ressurshåndtering, viser konsernsjefen til.

Nergård er også i ferd med å inngå en kontrakt på enda en ny tråler som skal bygges i Norge. Det betyr at fiskerikonsernet i løpet av kort tid investerer én milliard kroner i nye fiskefartøy.

Et løft

–Det er et betydelig løft for oss, samtidig er det viktige investeringer i framtida med hensyn til bærekraft både når det gjelder ressurshåndtering og selskapets totale miljøavtrykk, sier konserndirektør Tommy Torvanger.

«Senja», som publikum får se og oppleve i Tromsø i mai, er utstyrt med høyteknologisk utstyr og har en avansert fabrikk om bord med stor lagringskapasitet for kjøling og frys, samt ensilasjetanker for lagring.

Fartøyet skal være utstyrt med både diesel-mekanisk og diesel-elektrisk framdrift, kombinert med batterier med tanke på energiforbruk og utslipp.

– Med det nye fiskefartøyet sikrer vi at all biomasse av fangstene blir utnyttet. Ingenting går til spille og hele fisken blir tatt med til land og utnyttet, sier daglig leder Kenneth Holmøy i Nergård Havfisk.

Folket valgte navnet

Navnevalget «Senja» ble bestemt etter en konkurranse blant befolkningen i fjor høst. Den høytidelige dåpen, skjer det ved selskapets hovedkontor i Tromsø, men konsernet eier og drifter fire trålere fra før og har fiskebruk langs kysten fra Sogn og Fjordane til Finnmark.

–Og vi er ekstra stolte over at en av våre ansatte, Hildegunn Simonsen, skal være gudmor. Hun har vært hos oss i over 30 år.

Flere hundretalls gjester er ventet til begivenheten. Også publikum inviteres til å ta nyvinningen i øyesyn når de inviteres om bord.

Sjømatfest

–Det er ikke hver dag en moderne fiskebåt kan beskues. Det er et imponerende syn og vi har lyst å vise fram dagens moderne fiskerier. Åpen båt under Sjømatfest, er en gyllen anledning for oss til å bygge kunnskap og vise publikum hva vi som selskap holder på med, sier Torvanger.

Sjømatfest går av stabelen 6.-9.mai, og det er lykkelige festivalarrangører som gleder seg stort over å ha inngått partnerskap med Nergård.

Marit Rein i Sjømatfest sier formålet er å skape matglede og bygge kunnskap om sjømatnæringa.

Marit Rein Foto: Audun Iversen

- Alle har en jobb å gjøre for å vise fram og fortelle historiene om norsk sjømatnæring, også på hjemmebane. Vi er svært glade for å få «åpen båt» inn i vårt program. Nergårds nye farkost er framtida og vil forhåpentligvis imponere og inspirere kommende generasjoner til en jobb i sjømatnæringa, sier hun.