Torvanger mener det er svært alvorlig . Han mener det er helt avgjørende for et selskap som Nergård at pliktsystemet endres, og frykter for