I forrige uke kom fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) med en klar oppfordring til fiskeindustrien om å ta i bruk ledige ressurser i Norge under den kommende vintersesongen, før de rekrutterer arbeidskraft fra utlandet. Bakteppet er korona-situasjonen og innreiserestriksjoner.

– Ring NAV før dere ringer Polen og Baltikum, lød Ingebrigtsens oppfordring.

Både Sjømat Norge og NAV Nordland uttalte til Fiskeribladet at dialogen allerede er god, men at det først og fremst rekrutteres lokalt – og ikke på landsbasis hvor det i uke 50 var nesten 200.000 helt ledige.

Intensiverer arbeidet

NAV sier i en pressemelding onsdag at de vil intensivere sitt arbeid frem mot jul og utover i januar, for å forsikre seg om at arbeidsledige og permitterte i Lofoten og Vesterålen er kjent med mulighetene for å få jobb i sjømatnæringen.

– Utover høsten har det vært flere møter mellom fiskeindustrien, den aktuelle kommune og det lokale NAV-kontoret for å være klar for vintersesongen. Mange virksomheter har tradisjon for å rekruttere utenlandsk arbeidskraft som kjenner produksjonen, jobber lange dager og har stor arbeidskapasitet. Disse ønskes tilbake år for år. I år er dette en større utfordring på grunn av smitteverntiltakene i forbindelse med korona, sier NAV-direktør i Nordland, Cathrine Stavnes, i pressemeldingen, og forteller at de i sine systemer har registrert arbeidssøkere som kan passe til industriens behov.

Cathrine Stavnes, direktør for Nav i Nordland. Foto: NAV

Lager lister

NAV har derfor utarbeidet lister med ledige ressurser etter de behovskrav som industrien selv har satt.

– Så snart de enkelte ledige stillingene er meldt inn, kan NAV starte jobben med å presentere de aktuelle kandidater, sier Stavnes i pressemeldingen.

Arbeidsgiverne må imidlertid ha registrert at de har en ledig jobb, noe som kan gjøres på www.arbeidsplassen.no.

NAV har mulighet til å dekke utgifter til reising, flytting og enklere kvalifiserende tiltak, som for eksempel truckførerbevis, sier Stavnes, gjennom såkalt mobilitetsfremmende stønad.

– Vi kan dekke billigste reisemåte, i praksis vil dette bli fly når det gjelder å komme seg fra sør til nord. Vi kan også dekke flytteutgifter, men bolig må dekkes selv. Men vi må vite om dette i forkant, og vedkommende må være registrert som ledig, sier Stavnes.