– Tanavassdraget er et av verdens viktigste laksevassdrag. Da kan man ikke tukle med elvemunningen, sier Øystein Hauge, vara til styret i Naturvernforbundet i Finnmark til NRK

Hauge er ikke imot mudring i Tanamunningen naturreservat i prinsippet, men mener det er nødvendig med en ordentlig konsekvensanalyse før det gis klarsignal, skriver NRK.

Farleden må gjøres dypere og bredere for å lege til rette for lastebåter til et kvartsittutbrudd i Austertana. 

Hauge frykter ubotelige skader på tobisen i Tanamunningens naturreservat.

– Ved en eventuell mudring risikerer man å ødelegge livsgrunnlaget for denne arten. Sel, fugl, sei, torsk og ikke minst laksen er avhengig av silen som befinner seg i det internasjonale reservatet, forklarer Hauge.