Fiskeridirektoratet melder at nå kan rederier som ønsker, søke om å delta i årets fangst av vågehval.

Reguleringsforskriften for årets fangst er ikke vedtatt ennå, noe som betyr at første fangstdato heller ikke er klar, viser direktoratet til i en melding på sine nettsider. Årets kvote er på 1278 dyr, som er den samme som i 2020.

Fiskeridirektoratet arrangerer kurs for hvalfangere 17. mars 2021, som er obligatorisk for nye hvalfangere, men også hvalfangere som har gjennomført kurs tidligere og som skal delta på årets fangst kan delta om de ønsker. Kurset vil i år foregå digitalt på Teams.