Mareanos kartleggingsprogram for havbunn skal nå skaffe verdifull informasjon fra Spitsbergenbanken. Programmet er finansiert av Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Norge har store havområder som er rike på ressurser, et av disse er Spitsbergenbanken, som er et grunt havområde og et viktig beiteområde for sjøfugl og fisk.

Terrengmodeller av havbunnen

Årets datainnsamling skal gjennomføres med multistråleekkolodd og sedimentekkolodd, melder Mareano i en pressemelding.

- Dataene som vi samler inn i år, skal i første omgang brukes til å lage en terrengmodell for havbunnen. Deretter går dataene inn i grunnlaget for andre produkter fra Mareano-programmet, sier Hanne Hodnesdal, ansvarlig for Mareano i Kartverket.

Fra juni til oktober

Det er utarbeidet forvaltningsplaner for de norske havområdene, og planene revideres jevnlig. Det er bakgrunnen for at Spitsenbergenbanken kartlegges. Formålet med forvaltningsplanene er å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av havområdenes ressurser og økosystemtjenester og samtidig opprettholde økosystemenes struktur, virkemåte, produktivitet og naturmangfold.

Feltarbeidet vil pågå fra juni til slutten av oktober 2020.