Fredag kom Fiskeridirektoratet med nye avklaringer om utviklingstillatelser.

Blant annet innstilte direktoratet på å tildele inntil åtte utviklingstillatelser til MariCulture sitt konsept «Smart Fishfarm». Konseptet er en helhetlig løsning for åpent hav, altså helt utenskjærs. Det skal være en stor flytende åpen merd, inndelt i åtte kammer. Anlegget kan minne om en større versjon av Salmars havmerd.

- MariCulture er naturligvis tilfreds med at Fiskeridirektoratet etter grundig vurdering fastholder at vårt konsept om oppdrett i det åpne hav utgjør betydelig innovasjon og betydelige investeringer som oppfyller vilkårene for utviklingstillatelser, skriver daglig leder Jan Vatsvåg i MariCulture til IntraFish.

Mener det er nok med fire

MariCulture søkte opprinnelig om 16 tillatelser, som selskapet mener er nødvendig for å teste ut konseptet.

I sin vurdering mener direktoratet det er nok til fire tillatelser for en teknisk uttesting av anlegget. På grunn av høye investeringskostnader mener imidlertid direktoratet at tildeling av fire tillatelser i liten grad gir risikoavlastning for prosjektet og Fiskeridirektoratet anser det derfor som lite sannsynlig at prosjektet lar seg er gjennomføre med dette antallet tillatelser.

Med investeringskostnader på 1 458,7 millioner kroner anser Fiskeridirektoratet at en tildeling av åtte tillatelser bør kunne gi tilstrekkelig lønnsomhet til at prosjektet kan gjennomføres.

- Vi er skuffet over at direktoratet ikke tildeler det antall tillatelser som er nødvendig for å teste ut konseptet i kommersiell skala, slik forskriften har som klart utgangspunkt. Vi vil nå foreta en grundig gjennomgang av direktoratets vedtak og premissene for dette for nærmere vurdering av hva vi nå skal gjøre, opplyser Vatsvåg.

Mer til Lerøy

Lerøy Seafood Group søkte om ni utviklingstillatelser til konseptet "Pipefarm". Først ville Fiskeridirektoratet tildele 450 tonn MTB til selskapet, men har nå endret dette til inntil 900 tonn.

Samfunnskontakt Krister Hoaas i Lerøy Seafood Group uttaler til IntraFish at selskapet må sette seg ordentlig inn i vedtaket før de vil uttale seg om hva de gjør videre.

Nei til stål

Direktoratet har også tatt stilling til en henvendelse fra Marine Harvest om å få endre materialvalg i konseptet «Egget» til stål. I søknaden er det sandwich FRC som er angitt som byggemateriale.

Fiskeridirektoratet mener at en utvikling av Egget i stål ikke vil være i samsvar med tilsagnet, og at det ikke er anledning til å endre tilsagnet når det gjelder materialvalg.

-Det er for tidlig å si hva dette vil si for prosjektet. Vi vil nå lese brevet fra Fiskeridirektoratet grundig før vi diskuterer veien videre, skriver kommunikasjonssjef Ola Helge Hjetland i Marine Harvest i en e-post til IntraFish.