Sjømathandelen mellom Norge og Brasil, både vilkårene for eksporten av norsk klippfisk og laks, og de pågående frihandelsforhandlingene mellom Efta og Mercosur var viktige temaer da de to fiskeristatsrådene fra Norge og Brasil møttes for politiske samtaler. Fiskeriminister Harald T. Nesvik møtte