For to dager siden ble det flertall for fergeforliket i Stortinget. Det innebærer at billettprisene skal halveres på både rikvegsamband og fylksvegsamband. I går, onsdag, tok Norvoll initiativ til å sette ned en arbeidsgruppe bestående av kystfylkeskommunene, Samferdselsdepartementet og Kommunaldepartementet.

Halvering

– Denne arbeidsgruppen må blant annet se på et prisregulativ for den nye situasjonen med fergedrift. Nå når staten skal finansiere halveringen av billettprisene, må vi få til en ordning der for eksempel en fergetur på 30 kilometer skal koste det samme uansett hvor i landet det er, sier Norvoll.

Bak fergeforliket står Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Frp, SV og Rødt. Det blir også støttet av MDG.

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap). Foto: Geir Johnsen

Forliket er en instruks til regjeringen om å komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett i mai med å redusere fergetakstene allerede i år, samt å lage en forpliktende plan for å halvere billettprisene.

– Det er viktig at fylkeskommunene og de to departementene kommer i gang med dette arbeider så raskt som mulig for det er ikke lenge igjen til mai.

Norvoll sier at det er også andre saker som det må snakkes om i arbeidsgruppen for å forberede seg på den nye «fergetiden».

Hva er halv pris?

Han mener at halvering av fergepriser heller ikke er en enkelt sak. For hva betyr det?

– Neste år er det enkelt. Da er det jo bare å halvere dagens prisnivå. Men hva med om fem år? Det er ikke like opplagt, sier han.

Fylkesrådslederen sier at fergeforliket kom brått på.

– Men det er bra, og det kommer til å merkes at prisene går ned.

Det er estimert at en halvering av fergeprisene i år ville ha kostet staten om lag halvannen milliard kroner. Norvoll sier at han ikke frykter for at kutt i billettprisene også fører til kutt i regulariteten.

- Nei, ikke når staten skal finansiere dette.

Demografiutvalget

Stortingsrepresentant og Frps samferdselspolitiske talsperson, Bård Hoksrud, sier at Frp forventer at det allerede i år skjer ting som merkes på billettprisene.

– Reduksjon i år må være såpass stor at det merkes for folk.

Frps eget forslag var å bruke halvannen million av koronakrisemidlene til en reduksjon av fergeprisene.

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud er Frps samferdselspolitiske talsperson. Foto: Per Thrana

Hoksrud sier at Frp sitt ønske er mye i tråd med Demografiutvalgets forslag om at fergene må sees på som en forlengelse av riksvegene og fylkesvegene og derfor må være gratis. Utvalget, som ble ledet av Victor Norman, la fram sin rapport før jul i fjor.

- Er det politisk mulig å komme lenger en det som ble fergeforliket?

- Vi var jo alene om å foreslå drastiske tiltak, sier han.

Sp vil ha mer

Senterpartiet sto også bak fergeforliket, men Sp er ikke fornøyd.

– Forliket er et godt stykke i riktig retning. Men vi er ikke i mål, sier stortingsrepresentant og Senterpartiets samferdselspolitiske talsperson, Siv Mossleth.

Hun viser til at Sp står ved sitt representantforslag som blant andre hun var med på å fremme for Stortinget 17. februar i år.

Stortingsrepresentant Siv Mossleth er Senterpartiets samferdselspolitiske talsperson. Foto: Ragne B. Lysaker

Forslaget går blant annet på at Stortinget ber regjeringen å innføre en ordning med gratis ferge og hurtigbåt for samfunn uten veiforbindelse til fastlandet og vurdere å gjøre alle fergesamband med under 100.000 passasjerer årlig gratis.

Kamp om å være best

Sps forslag ligger i presidentskapet i påvente av en avgjørelse om hvilken stortingskomité som skal behandle saken. Det å gjøre noe med fergeprisene og for så vidt også hurtigbåtene, har stått på dagsordenen hos flere av opposisjonspartiene den siste tiden.

– Det er vår framgang som har gjort at Arbeiderpartiet og Frp har kappes om stille «fergeforslag». De ser jo hva folk på kysten ønsker, viser Mossleth til.

Hun mener det nå er viktig at fylkeskommunene, regjeringen og representanter for dem som bruker fergene raskt kommer sammen for å snakke om vegen videre.

Mossleth viser til at dette med «halv pris» blir en viktig sak å snakke om: Hvordan skal en regne ut riktig «halv pris» framover.

Måtte avgrense ordningen

Arbeiderpartiets samferdspolitiske talsperson, Sverre Myrli, sier at Ap er fornøyd med fergeforliket.

Stortingsrepresentant Sverre Myrli er Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsperson. Foto: Stortinget

– Men dere gjør ingen ting med prisene på hurtigbåtene?

– Vi har måttet avgrense ordningen til kun å gjelde ferger. Om vi hadde tatt med hurtigbåter, ville det kommet krav om å gjøre noe med billettprisene på andre transportmidler også, sier han.