Fiskeridirektoratet har nå åpnet for at turist- og reiselivsbedrifter kan søke om å få fiske kongekrabbe i det kvoteregulerte området. Søknadsfristen er 18. januar.

Nytt av året er at hver bedrift vil bli tildelt en egen garantert individuell kvote/avsetning. Formålet er å legge til rette for en forutsigbar virksomhet, viser direktoratet til.

Direktoratet viser til at kongekrabbefisket for turistbedrifter/reiselivsbedrifter er en opplevelsesbasert aktivitet, og at for 2020 er det satt en gruppekvote på 13 tonn.

Bedrifter som ikke sender inn søknad innen 18. januar får ny mulighet sommeren 2020 til å søke om tillatelse til å delta i perioden 01. juni til 31. desember.