Mattilsynet informerer torsdag om at de kan gi dispensasjon til å bruke fiskemel i fôrproduksjon under koronautbruddet. Mattilsynet forklarer at det kan være mangel på fôrråvarer nå, som for eksempel aminosyrer. Dette gir et behov for å kunne benytte fiskemel i fôr til svin og fjørfe for å sikre nødvendig fôrkvalitet.

En eventuell dispensasjon må søkes om, og er tidsbegrenset, viser Mattilsynet til.

«Fôrvirksomheten må dokumentere at dette er nødvendig på grunn av mangel på tilgjengelige aminosyrer for å sikre fôrkvalitet. Videre må det dokumenteres tiltak for å forebygge mot kontaminering av fiskemel i drøvtyggerfôr», opplyses det i meldingen.