I samarbeid med havnevesenet kan fiskefartøy nå levere oppfisket avfall kostnadsfritt til Fishing for Litter i Havøysund.

Fishing for Litter startet som en nasjonal prøveordning i 2016, og er en miljødugnad som inviterer fiskefartøy til å ta del i oppryddingen av marint avfall fra havet.

Nå er denne ordningen også kommet til Havøysund.

11 mottak langs kysten

Prosjektleder Hilde Rødås Johnsen i SALT sier i en pressemelding at hun er glad for at flere fartøy nå får muligheten til å ta del i Fishing for Litter. Hun håper nå at fiskeflåten i Havøysund vil støtte opp om miljødugnaden.

Tidligere i år ble et nytt mottak åpnet også på Myre i Vesterålen, og antallet Fishing for Litter mottak langs kysten er nå oppe i elleve.

Fartøy som vil delta i ordningen vil få utlevert sekker for oppsamling av avfall og infomateriell hos havnevesenet.

Fishing for Litter
  • Fishing for Litter tilbyr gratis levering av oppfisket avfall i utvalgte havner langs kysten. Med oppfisket avfall menes marint avfall som fartøyene får som «bifangst» og tar opp av havet under fiske.
  • I 2019 leverte fiskefartøy totalt 218,3 tonn oppfisket avfall til ni Fishing for Litter mottak langs kysten.
  • Fishing for Litter er finansiert av Miljødirektoratet og administreres av SALT Lofoten AS (SALT). Innsamlet avfall behandles i samarbeid med Nofir og lokale avfallsselskap.