Miljødirektoratet gir økonomisk støtte til tiltak mot marin forsøpling i Norge, inkludert Svalbard, og nå er tiden inne for å søke om støtte til opprydningsprosjekter. Det opplyser direktoratet i en pressemelding.

Miljødirektoratet har i år 70 millioner kroner som skal fordeles på ulike opprydningsprosjekter og forebyggende tiltak. Fristen for å søke er 7. februar 2020.

­­– Marin forsøpling er noe som virkelig har blitt satt på agendaen de siste årene. I fjor var vi med å støtte 69 prosjekter landet rundt som tilsammen har gjort en betydelig forskjell for miljøet. Jeg håper at vi også i år får inn mange gode søknader, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Dette kan du søke om tilskudd til

Rydding i strandsona og av marint avfall på sjøbunnen har høy prioritet, men det kan også søkes om tiltak knyttet til elvebredder og vassdrag.

Frivillige, ideelle organisasjoner og stiftelser registrert i enhetsregisteret, kan søke om støtte, samt private virksomheter som ikke er enkeltpersonforetak, selvstendige kommunale/interkommunale selskaper og samarbeidsorganer, slik som avfallsselskap og friluftsråd.