- Vi må bare erkjenne at den første utgaven ikke har tålt de hardeste påkjenningene under garnfiske her i Lofoten. Nå har vi