- Vi må bare erkjenne at den første utgaven ikke har tålt de hardeste påkjenningene under garnfiske her i Lofoten. Nå har vi fått den nye og sterkere modellen til butikken, og de som har ødelagte pingere, eller ønsker å reklamere på de gamle, kan bytte dem inn her hos oss, sier Paulsen.

Byttes inn

Den engelske produsenten av bananpingerne sendte nylig ut en pressemelding om den nye utgaven av bananpingeren, med forsikringer om at dette nå skal være «den tøffeste og mest pålitelige pingeren på markedet».