Regjeringen vil blant annet stramme inn på hvem som får ta fisk ut av landet, opplyses det i en pressemelding mandag. Følgende forslag sendes nå på høring:

  • Det foreslås å endre utførselskvoten til at man kun har adgang til å ta med seg fisk ut av landet dersom man har fisket hos og oppholdt seg på en registrert turistfiskevirksomhet.
  • Det foreslås at utførselskvoten endres fra å tillate utførsel av fiskefilet til å kun tillate å ta med hel fisk (sløyd og hodekappet). Det vil kunne bidra til å forhindre ressurssløsing ved at det ikke blir kastet så mye i forbindelse med filetering. Samtidig vil det bidra til å sette reiselivsopplevelsen i sentrum, fremfor å legge til rette for et mengdefiske.
  • Tydeliggjøring av informasjonsplikten hos turistfiskevirksomheter til å informere om regelverket, herunder kravet til fangstrapportering.

– En utfordring

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (Frp) møtte i høst med fiskeriorganisasjonene, samt representanter for turistfiskenæringen for å diskutere tiltak for å skjerpe inn på regelverket og bedre omdømmet til turistfiskenæringen.

Fiskeribladet skrev i sommer en rekke artikler, der det kom frem at næringen preges av mye useriøsitet og organisert kriminalitet, i tillegg til at antall smuglersaker har skutt i været.

– Det er en utfordring at enkelte smugler fisk ut av landet i store mengder. De som gjør dette har ikke nødvendigvis vært gjester ved registrerte turistfiskebedrifter. Et av forslagene vi nå sender på høring, er at det bare er turister som har fisket ved registrerte turistfiskebedrifter som kan ta med fisk ut av landet, sier Nesvik i meldingen.

Nesvik sier han tror på en bærekraftig fremtid for fisketurismen som næring.

– Det betyr blant annet at vi må utnytte hele fisken. Det er dessverre altfor mange turistfiskere som kaster verdifullt råstoff. Vi foreslår derfor at det kun skal være lov å ta med hel fisk ut av landet. Målet må være en sterkere bevissthet om at man ikke skal kaste fullverdig mat, sier Nesvik.