Det tok noen dager lengre tid enn i fjor. Men etter at det omfattende regnestykket med kvotefleks, overføringer og overfiske endelig kunne avsluttes, har direktoratet satt sammen sin j-melding 36 med de endelige kvotene.

Fordeling av tredjelandskvantum

De siste dagene har det vært gjennomført en høring i næringa for å sjekke stemningen for tidlig fordeling av gjenstående torskekvoter fra fiskeriforhandlingene med tredjeland. I tilbakemeldingene ønsket organisasjonene seg primært en overføring av disse kvotene til neste år, både ut fra den spesielle situasjonen nå, og indikasjoner på nedgang i torskekvoten for neste år.