Mandag denne uken kunne Havlandet Marin Yngel AS opplyse om rekordproduksjon av torskeyngel for 2020. Nå er det nok en milepæl nådd, tillatelse til settefiskproduksjon av torsk, med RAS-teknologi er på plass.

Selskapet har siden 2002 drevet med landbasert oppdrett av torsk, og oppdrett av berggylt siden 2014.

Laks først

I tillegg er et nytt pilotanlegg med RAS-teknologi straks klart til å ta imot laks for matfiskproduksjon. Men det er torsk som er det største satsingsområdet fremover, med planlagte nybygg for både yngel, settefisk og matfiskproduksjon av torsk, alt på land, opplyser Havlandet Marin Yngel i en pressemelding torsdag.

Ny konsesjon for torskeyngel ble godkjent i mai i 2020 og anlegget blir prosjektert denne våren slik at det vil stå klart sommeren 2022. Anlegget vil tilby torskeyngel på 1-2 gram fra senhøsten 2022.

1200 tonn settefisk

Neste fase er Norges første settefiskanlegg for torsk med RAS-teknologi. Konsesjonen gir et løyve på årsproduksjon på inntil 1200 tonn settefisk av torsk. Noe som årlig tilsvarer 12 millioner settefisk på 100 gram hver.

- Dette er et viktig steg i satsingen på landbasert oppdrett av matfiskproduksjon av torsk, sier daglig leder Halvard Hovland i pressemeldingen.

Selskapet planlegger et anlegg for matfiskproduksjon der de vil ta torsken helt opp til slaktevekt i et landanlegg som også skal ha RAS-teknologi.

- RAS teknologi gir minimalt vannforbruk, kontroll med vannkvalitetsparametre, isolasjon fra miljø og klimarelaterte faktorer og fanger 90 prosent av faststoffene, legger Hovland til i meldingen.