Debatten som startet kl. 10 sendes direkte på Stortingets nettside. Bakgrunnen for meldingen er at det den 19. juni 2015 ble oppnevnt et utvalg til å gjennomgå kvotesystemet og ressursrente i fiskeriene. Det såkalte Kvoteutvalgets anbefaling fremgår av NOU