Fartøyene fordeler seg i hovedsak på strekningen fra Agder til og med Møre og Romsdal som har til sammen 345 av de 441 fartøyene som er påmeldt i lukket og åpen gruppe.

På topp

Nye Vestland fylke er blitt det suverent største fylket med 160 leppefiskfartøy i lukket og åpen gruppe, noe som utgjør over 36 prosent av flåten. Nesten hver fjerde båt i leppfiskfiskeriet kommer fra Vestland fylket med tidligere Hordaland og Sogn og Fjordane.

Rogaland (98) og Agder (87) er de to nest største fylkene målt i antall båter, mens Møre og Romsdal på 4.