Den nye fortolkningen med eksportstans gjelder for fisk som er produsert etter onsdag 15.