Fra og med 2. januar innførte regjeringen plikt for å teste seg for covid-19 for innreisende til Norge fra røde