Alt tyder på at dette var starten på hovedsesongen i makrellfisket for den norske flåten. «Ligrunn» var først ute med en fangst på