- Forrige uke var bra. De ble skutt 55 dyr og totalt er det skutt 125 så langt. Sammenlignet med