Etter den mye omtalte teineaksjonen på helgelandskysten, hvor 800 forlatte krabbe- og snegleteiner ble ryddet på land av Fiskeridirektoratet og Kystvakta, varslet fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen strengere regler rundt røkting av teiner. Onsdag skriver departementet i en pressemelding at det fra 1. juni vil stilles krav om at alle redskaper skal røktes ukentlig.

Nye regler

Ifølge Havressursloven er det forbudt å unødvendig etterlate redskaper i sjøen, men i Utøvelsesforskriften stilles det ikke spesifikke krav om røkting av teiner i fisket etter taskekrabbe eller kongesnegler, slik det er for arter som kongekrabbe og leppefisk.

Nærings- og fiskeridepartementet fikk allerede i fjor sommer levert et forslag til oppdatering av fiskeriregelverket fra direktoratet, hvor det ble foreslått en generell bestemmelse om at alle redskaper skal røktes minst én gang per uke. Etter fiskeriministerens deltakelse på teinetoktet utenfor Helgeland, trer de nye reglene nå i kraft.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H). Foto: Anders H. Furuset

Kan straffes

– Saken viser at vi trenger bedre regulering av plikten til å røkte og ta vare på redskaper som er satt i sjøen, og nå skjerper vi reglene, sier Ingebrigtsen i pressemeldingen.

– Frem til i nå har det vært krav om at garn, ruser og teiner for enkelte arter skal røktes med bestemte mellomrom. Nå utvides reglene til å omfatte alle typer redskap langs hele kysten. Endringen vil likevel ikke medføre endringer for redskapstyper eller fiske og fangst etter arter som allerede er pålagt en røktingsplikt, heter det i pressemeldingen.

Brudd på de nye reglene kan medføre straffeansvar i form av bøter eller fengsel.