– Isolert sett er det lite forurensning fra hvert enkelt fiskefartøy, men