Regjeringen la fredag frem en proposisjon til Stortinget med forslag om opprettelse av en ny sivil redningshelikopterbase i Tromsø. Det opplyser Justis- og beredskapsdepartementet i en melding. Det tas sikte på idriftsetting av den nye basen i løpet av 2022.

Tor Are Vaskinn, avdelingsleder i Fiskebåt Nord. Foto: Privat

- Å få en base for redningshelikopter i Tromsø er svært viktig for beredskapen for fiskere og andre sjøfolk. Vi er derfor svært glade for at regjeringen nå har landet denne saken, sier avdelingsleder i Fiskebåt, Tor Are Vaskinn, i en pressemelding.

Prisen for den nye redningshelikopterbasen i Tromsø er på 1,86 milliarder kroner fordelt over seks år. Det er to tilbydere til tjenesten, Lufttransport og CHC. Neste uke blir det bestemt hvilket selskap som lander anbudet.

- Det har vært et hull i beredskapen mellom Banak og Bodø, så det er på høy tid at dette kommer på plass. Avstanden mellom de to basene i Nord-Norge er for stor, og en base i Tromsø vil korte ned tiden vesentlig fra alarmen går til et helikopter kan være på plass hos nødstedte i Troms, sier Vaskinn.

Fiskebåt viser til at de sammen med blant annet Fiskarlaget og Norges Sjømannsforbund har støttet at basen bør legges til Troms, og har lagt redningsfaglige argumenter til grunn.