Nærings- og fiskeridepartementet innførte i februar en prøveordning der fiskere kunne søke om automatisk dispensasjon fra kravet i landingsforskriften om å ligge ved mottakssted til sluttseddel er signert.

– Tungvint

Bakgrunnen for saken var en henvendelse fra Rørvik-fisker Remi Hatland, som ble tatt for brudd på landingsforskriften etter levering i Myre havn, da han flyttet båten til en liggekai et annet sted i havna i påvente av sløying og sluttseddel. Debatten i etterkant avdekket at det er stor variasjon i hvordan disse reglene tolkes og praktiseres.

Fiskernes organisasjoner kastet seg på, og de fikk gjennomslag for en dispensasjonsordning.

Ordningen innebar imidlertid at fiskebåter måtte registrere flytting og posisjon etter hver eneste landing, og tilbakemeldingen fra fiskarlag og kystfiskarlag var at løsningen er svært byråkratisk og tungvindt.

Holder å søke én gang

Nærings- og fiskeridepartementet skriver i en pressemelding onsdag at de derfor har gjort en ny vurdering av saken, og ønsker å komme fiskerne i møte. Dispensasjonen gjelder nå så lenge fartøyet leverer til samme mottak, med samme skipper. Hvis et fartøy skrifter høvedsmann om bord, eller leverer til et annet mottak enn det som er gitt dispensasjon for, må det søkes om ny dispensasjon.

– Vi beholder det enkle registreringsskjemaet for å søke dispensasjon, og gjør det også nå enda enklere. Forutsatt at fartøyet har påslått posisjonsrapporteringsutstyr – enten sporingssystemet VMS (vessel monitoring system) eller det automatiske identifikasjonssystemet AIS – så trenger ikke nøyaktig liggested å opplyses i skjemaet, sier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen i pressemeldingen.

Kort avstand

Ifølge departementet videreføres de øvrige forutsetningene i ordningen, om at fisker må oppholde seg innenfor en maksimal seilingstid på 10 minutter fra mottakssted til seddel er signert av lander og kjøper. Dersom Fiskeridirektoratet krever det, skal fartøyet returnere til mottakssted for kontroll.

Skjemaet er tilgjengelig på Fiskeridirektoratets hjemmeside: Justerte krav til venting på seddelsignering (Fiskeridirektoratet)