Riksrevisjonen leverte i vår en rapport som viser hvordan endringer i kvotesystemet har utfordret