Det er i regjeringens forslag til budsjett for neste år satt av 15 millioner kroner til en samlet post som