Høringsuttalelsene som har kommet inn til regjeringens forslag om ny lengdeinndeling i kystflåten