Hun betegner fordelingen som fremkommer etter Fiskeridirektoratets oversikt over kvoteandeler i kystgruppene som «hårreisende» og noe