I fjor satt myndighetene en historisk lav kvote på torsk i Nordsjøen for inneværende år.

Videre ble det klart at myndighetene avgrenser fisket til å kun omfatte bifangst.

Fiskarlaget hadde for en tid tilbake et møte med ministeren der organisasjonen argumenterte for hvor viktig det var å få å plass en kvoteregulering for åpen og lukket gruppe innenfor den begrensede kvoterammen. Nå har altså ministeren lyttet til Fiskarlaget.

Ny vurdering

– Det står dessverre dårlig til med torsken i Nordsjøen. Vi har satt en foreløpig kvote i påvente av forhandlinger av EU og Storbritannia, men etter å ha gjort en ny vurdering har jeg kommet til at det er rom et begrenset torskefiske for de minste båtene, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen i en pressemelding mandag.

Historisk lav torskekvote i sør

I nord står det veldig bra til med torskebestanden. I sør derimot, så er bestanden veldig lav.

Den foreløpige norske kvoten for 2021 er historisk lav. Den er nesten 20 prosent lavere enn i fjor, og allerede da hadde vi tidenes laveste kvote.

Derfor bestemte fiskeri- og sjømatministeren før jul at det skulle være forbud mot direkte fiske etter torsk i sør.

Nå åpner han likevel opp for at fartøy under 15 meter kan fiske en begrenset mengde torsk.

Kommer Fiskarlaget i møte

- Jeg hadde et møte med Fiskarlaget forrige fredag. De la frem et forslag som vi delvis kan komme i møte. Vi mener beslutningen om et begrenset fiske vil være innenfor den norske totalkvoten, og jeg håper dette bedrer situasjonen noe for de fartøyene det gjelder, sier Ingebrigtsen.

Fartøy under 15 meter største lengde, og som deltar i lukket gruppe i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap i Nordsjøen, kan fiske en fartøykvote på 5 tonn torsk.

Fartøy som deltar i åpen gruppe i fisket etter torsk for fartøy med konvensjonelle redskap i Nordsjøen, kan fiske og lande en fartøykvote på 2 tonn torsk.